Geldende wetgeving en reglementeringen


Als beheerder van een openbaar zwembad, moet u zich aan tal van regels voor waterzuivering, hygiëne en veiligheid houden. Elk gewest heeft hierover zijn eigen wetgeving.

Hieronder kan u de regelgeving vinden die in uw gewest van kracht is.

Aarzel niet om voor bijkomende informatie over de wetgeving contact met ons team op te nemen. Wij helpen u graag verder !

 

Regelgeving voor het Waals Gewest

Er zijn twee belangrijke wetteksten opgesteld voor de regelgeving die door de beheerders van openbare zwembaden in Wallonië moet worden nageleefd.

De eerste link is een Besluit van de Waalse regering van 13 juni 2013 dat de sectorale voorwaarden voor overdekte en openluchtzwembaden bepaalt die niet als pure privézwembaden in familiekringen worden gebruikt, waarbij de oppervlakte kleiner of gelijk is aan 100 m2 of wanneer de diepte kleiner of gelijk is aan 40 cm en waarbij een ontsmettingsprocedure zonder of in combinatie met chloor wordt toegepast.

http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pesect069.html

De tweede link herneemt het Besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2013 dat de sectorale voorwaarden bepaalt voor overdekte en openluchtzwembaden die niet als pure privézwembaden in familiekringen worden gebruikt en waarbij de oppervlakte groter is dan 100 m2 of wanneer de diepte groter is dan 40 cm.

http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pesect070.html

 

Regelgeving voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hieronder vindt u de regelgeving die van toepassing is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat de vereiste bedrijfsomstandigheden voor zwembaden bepaalt, dateert van 10 oktober 2002.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2002101038&table_name=loi

Regelgeving voor het Vlaams Gewest

De regelgeving die door de beheerders van openbare zwembaden in het Vlaams Gewest moet worden nageleefd, dateert van 1 juni 1995. Deze is inbegrepen in de beslissing van de Vlaamse Regering over de algemene en sectorale beschikkingen voor de hygiëne in openbare zwembaden.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1995060151&table_name=wet